ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೆ ಕೊಲೆ ಗೈದ

ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಿದಾಗ ಆತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಜಿಪೂರ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದಿದೆ . ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

Read more
Whatsapp